Share this Job
Apply now »

Senior Production Leader

Grade D, pracovisko Nitra

Mzda:  Od 1834 eur mesacne, 13. plat, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa pravidiel JLR

 

Rola SPL je zodpovedná za vedenie všetkých aspektov v rámci daneho oddelenia, riadenie všetkých metrík bodovacej karty vrátane SQDCPE. Production Leader organizuje a riadi výrobnú oblasť a tím podľa výrobného plánu a zabezpečuje dosiahnutie cieľov kvantity, kvality, nákladov a efektívnosti. 

 

ZODPOVEDNOSTI

 

Riadenie, podpora a motivácia tímu na dosiahnutie stanovených cieľov
• Dosahovanie bezpečnostnych metrik a identifikácia potenciálnych rizik a ich zmierňovanie prísnym dodržiavaním procesu.
• V prípade akýchkoľvek nehôd sa implementujú príslušné nápravné opatrenia.
• Zlepšovanie metrik internej kvality (FTT a systém auditu) a zavádzanie akčných plánov. 
• Zabezpečenie kvality a riešenie problémov.
• Zodpovednost za dosiahnutie a zlepšenie cieľov bezpečnosti, ergonómie, kvality, nákladov a efektívnosti
• Zvýšenie efektivity v procese, aby sa dosiahla medziročná produktivita a znížil sa počet hodín na auto.
• Neustále zlepšovanie procesov (RFT: správne na prvýkrát) pomocou integrovaného výrobného systému a princípov štíhlej výroby, ako sú Kaizen, Poke-Yoke a 5S
• Spolupráca na inžinierskych zmenách, linkových skúškach, procesných auditoch, PCPA auditoch, plánoch TPM
• Podpora zavádzania nových produktov a procesov do existujúcej výrobnej oblasti so správnou dokumentáciou a včasním dodaním v najvyššej kvalite, tak aby sa vyhovovalo požiadavkám zákazníkov
• Vyvíjať, dokumentovať a zabezpečovať štandardizovanú prácu a stabilné výrobné procesy podľa štandardných prevádzkových postupov.
• Rozvoj tímového výkonu, bezpečných pracovných postupov, štandard 5S
• Spolupráca s plánovaním pracovnej sily pri vývoji efektívnych montážnych procesov
• Dodržiavanie štandardov a postupov Jaguar Land Rover

 

KANDIDÁT - Požiadavky

 

Nevyhnutné:
• ukončenie vysokoškolského diplomu alebo vysokoškolského vzdelania v odbore: strojárstvo/elektrotechnika alebo podobne; alebo ekvivalentná vysoká škola/univerzita v technickom odbore
• Kariérne skúsenosti vedúceho/manažéra výroby. Ovláda nástroje balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Schopnosť riešiť zložité problémy v prostredí s vysokým tlakom
• Znalosť riadenia hodnotenia rizík, manažmentu ľudí, zdravotných a bezpečnostných noriem, silné komunikačné schopnosti, plánovanie výroby
• Prevziať iniciatívu, orientáciu na zákazníka, angažovanosť tímu
• Preukázateľné skúsenosti s aplikáciou logického prístupu k riešeniu problémov
• Flexibilný, sebamotivovaný a sebavedomý tímový hráč s integritou a disciplínou. 
• Zodpovednosť a samostatnosť


Žiaduce:
• Preukázateľná znalosť legislatívy a priemyselných noriem (automobilový priemysel)
• Skúsenosti s prácou v podobnom výrobnom inžinierskom automobilovom prostredí
• Sebavedomé vyjednávanie s vedomím podnikateľského prostredia. Musí byť schopný rozvíjať silné efektívne pracovné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, dodávateľskými spoločnosťami a priľahlými oddeleniami
• Znalosti a zručnosti v jednej z nasledujúcich oblastí: Lean Manufacturing, Six Sigma alebo Kaizen

#WEAREJLR

At Jaguar Land Rover, we are passionate about our people. They are at the heart of our business. We are committed to fostering a diverse, inclusive culture that is representative of our global customers and the society in which we live; a culture in which every one of our employees can bring their authentic self to work, and reach their full potential.

OUR RECRUITMENT PROCESS

Find out what to expect at each stage of the process along with some hints and tips.

INSIDE JLR

Find out more about working here in our JLR Life Blog:

WHAT WE OFFER

We look after our employees by offering a host of benefits and investing in their talent through award-winning training


Job Segment: Six Sigma, Production Manager, Lean Six Sigma, Industrial, Management, Manufacturing

Apply now »