Apply now »

Procesný inžinier

Grade C, lokalita Nitra

Mzda:  Od 1500 eur mesačne, 0-15% ročný bonus, iné benefity podľa JLR pravidiel
Kontrakt: doba určitá, zástup počas materskej dovolenky

 

Príležitosť:

Procesný inžinier v rámci technického tímu je zodpovedný za dokumentaciu, organizovanie procesov lakovne a kvality – teda nesie značnú zodpovednosť za bezpečnosť a kvalitu.

 

Náplň práce:

Podpora výroby a technológií na lakovni, aby sa zabezpečil plynulý chod procesov v súvislosti s výkonom a kvalitou.

• Podstúpenie krokov k zlepšeniu kvality a zníženiu spotreby v rámci lakovne.

• Podpora výroby a promptná reakcia v prípade problémov spojených s lakovňou.

• Aplikácia Lean výroby, štandardov interného výrobného systému (IPS) a MQOS princípov.

• Prítomnosť na programových stretnutiach všetkých úrovní podľa potreby.

• Aktualizácia a implementácia písomných procesov a pracovných inštrukcií v súvislosti s lakovňou.

• Riadenie dodávateľov a predajcov podľa potreby.

• Procesná znalosť všetkých procesov a zariadení.

• Nadviazanie vzťahov so zástupcami subdodávateľov, sledovanie a kontrola materiálov od subdodávateľov.

• Správa technických závad a ich prípadná eskalácia.

• Podpora a implementácia PFMEA a zmien Kontrolného plánu.

• Koordinácia a nadviazanie vzťahov s kľúčovými zastúpcami JLR s cieľom identifikovať a vyriešiť procesné problémy.

• Zaznamenávanie a implementovanie nápravných aktivít.

• Prítomnosť na denných stretnutiach.

• Podpora zavedenia nových modelov a riadenie zmien.

• Vykonanie akejkoľvek inej práce podľa pokynov priameho nadriadeného v súvislosti s touto pozíciou.

 

Profil kandidáta:

Essential:

• Značné skúsenosti na oddelení lakovne v automobilovom priemysle

• Analytické schopnosti / porozumenie dátam

• Orientácia na dáta - schopnosť skúmania a analýzy dát

• Pracovná znalosť systémov manažérstva kvality

• Skúsenosti s vykonávaním laboratórnych testov, analýzou výsledkov a určením následných krokov.

 

Desirable:

• Vysokoškolské vzdelanie v oblasti priemyslu, alebo podobnom technickom odbore

• Skúsenosti s projektovým manažmentom

• Skúsenosti s riadením dodávateľov

• Znalosť procesov lakovania

• Znalosť ISO 9001, Znalosť princípov Lean

 

Osobnostný profil kandidáta:

Essential:

· Osobnosť s prozákazníckym zameraním, s ktorou sa ľahko spolupracuje; vďaka

personalizovanej, transparentnej a dôveryhodnej spolupráci sa s ňou ľudia cítia výnimočne.

· Dosahovanie výsledkov a plnenie záväzkov.

· Budovanie vzťahov.

· Nadšená a proaktívna osobnosť so schopnosťou riešiť problémy.

· Vnútorne motivovaný tímový hráč s výbornými komunikačnými a vyjednávacími

schopnosťami.

· Zmysel pre osobnú organizáciu a organizáciu času.

Orientácia na dáta.

 

Desirable:

· Odolná a nadšená osobnosť schopná dosahovať výsledky aj pod tlakom.

· Dobré komunikačné schopnosti v predstavovaní komplexných myšlienok

#WEAREJLR

At JLR we are passionate about our people. They are at the heart of our business. We are committed to fostering a diverse, inclusive culture that is representative of our global customers and the society in which we live; a culture in which every one of our employees can bring their authentic self to work, and reach their full potential.

OUR RECRUITMENT PROCESS

Find out what to expect at each stage of the process along with some hints and tips.

INSIDE JLR

Find out more about working here in our JLR Life Blog:

WHAT WE OFFER

We look after our employees by offering a host of benefits and investing in their talent through award-winning training


Job Segment: Process Engineer, Manufacturing Engineer, Engineer, Engineering

Apply now »